Как да изберем подходящите хербициди

Част от хербицидите са селективни – проявяват избирателно действие спрямо плевелната растителност. Например някои химически препарати унищожават плевелите при двусемеделните селскостопански култури. Други могат да унищожат див овес в посев от пшеница, макар че са от едно и също семейство.

Селективността на хербицидите често се основава на различията в анатомичния и морфологичен строеж на растенията.Такава избирателност се нарича топографска. Така, растения с плътна кутикула и восъчен налеп, а така също и с гъст мъх са по-устойчиви към препаратите, като тези анатомични особености предотвратяват попадането на препарата в растението. При растения с тесни, вертикални листа се получава стичане на работния разтвор от повърхността на листата и препарата почти не прониква в тъканта.

Растенията с дълбока коренова система проявяват устойчивост към препаратите, които се задържат в горния слой на почвата и не достигат зоната на кореновата система.

Устойчивите към хербициди културни растения проявяват биохимическа избирателност вследствие на бързото разпадане на молекулите на препарата до неактивни компоненти. В отделни случаи растенията са способни да отделят бързо препарата чрез кореновата система в непроменено състояние, но без вреда за тях.

Чувствителността на плевелите към действието на препаратите се обяснява със значителните необратими нарушения в обмяната на веществата, което води до гибелта на тези растения.

Развитието на биотехнологиите и генното инженерство разкриват възможности за направляване устойчивостта на растенията към действието на хербицидите. Определянето на генетичния код на устойчивост на растенията към препаратите позволява да се пренесе този ген в културното растение и решава проблема с регулиране нивото на заплевеленост.

В зависимост от действието на растенията препаратите се разделят на контактни и системни.

Препаратите с контактно действие поразяват растенията в местата, където попада работния разтвор. Практически те не се предвижват по проводящата система на растенията и не могат да достигнат кореновата система на многогодишните плевели и те могат отново да се развиват.

Системно действащите препарати проникват в проводящата система на плевелите и влияят на цялото растение – както на надземните, така и на подземните органи на растенията.

При движение по проводящата система на растенията хербицидите взаимодействат с клетъчното съдържание и предизвикват инактивиране на поглащателната способност на клетката, разрушават ферментите. Препаратите навлизат в кореновата система, в генеративните органи, натрупват се в зоната на активен растеж и предизвикат нарушение във физиологичните процеси, което води до гибел на чувствителните растения.

About Author /

Билки Сайт е интернет издание, което събира полезна информация, рецепти и личен опит за темите: билки, лечебни свойства, растения, градина, зимнина, храната вкъщи и полезните свойства и приложение. Всичко от природата.

Start typing and press Enter to search