В пейзажните паркове, в алпинеумите и скалните кътове се препоръчва да се използват многогодишните цветя.

Те придават специфичен облик на парковите пространства и ги обогатяват колоритно. Перенните многогодишните цветя се отглеждат лесно, повечето от тях презимуват и не загубват декоративните си качества години наред. Засаждат се най-често смесено, като се комбинират няколко вида с еднакви биологични изисквания и застъпващ се период на цъфтеж от пролет до есен. Отделните цветни петна в една група се съпоставят по багра и се степенуват по височина. В зависимост от големината и формата на композициите, в които са разположени многогодишните цветя, се различават перенни ивици, групи и масиви.

Отделните цветни видове се разполагат на петна с различна големина, като най-големите се поставят в средата на фигурата, а най-малките по периферията. При свободно стоящите групи или масиви най-високите и с най-ярки багри цветя се поставят в средата, а останалите се степенуват по височина така, че да се получи околовръстна етажност.