Кръгла маса показа ролята на партньорствата и обединението на секторите за намаляване на отпадъците

Участниците дискутираха нуждата от контрол, наблюдение и санкциониране на нарушителите е като основа на превенцията на замърсяването

Кръгла маса “Споделена отговорност за устойчиви градове –  добри практики, предизвикателства и визия“ събра фирмите от бранша, заинтересовани страни от Пловдив и страната, експерти и представители на Министерство на околната среда и водите, РИОСВ, отдел Екология Община Пловдив, Община Добрич, представители на Национална Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България,  Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда, Национално сдружение на общините в Република България, Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда и други.

Всички те дадоха добри примери от своята работа свързана с ниво на информираност, успешни партньорства между бизнес, институции и граждани, рециклиране, споделена отговорност за устойчива и чиста градска среда и обсъдиха възможностите за подобряване на практиките и законодателството по управление на отпадъци. Домакин на събитието бе инж. Анести Тимчев, Заместник-кмет “Екология и здравеопазване”.
Новите моменти в политиката и законодателството в областта на околната среда, новия национален план за действие за управление на отпадъците и най-работещите политиките и партньорства в областта  бяха представени по време на 4-те панела на кръглата маса, организирана от Сдружение БГ Бъди активен. Събитието се проведе в Малката Базилика, Пловдив, а модератор на дискусията бе Дарина Иванова от Морски клуб Приятели на морето, която работи по темата за замърсяването на морето с отпадъци от над 15 години.

Дискусията бе открита от Ласка Ненова, основател на сдружението организатор, като, представи ключовата роля на сдружението през последните години, работата и партньорствата, които БГ Бъди активен направи и успешните резултати от това. Тя представи целите на кръглата маса, а именно чрез добрите примери да се събере вдъхновение за насърчаването на междусекторно партньорство в изработването на стратегии и политики по управлението на отпадъците, споделяне на добри практики и иновации в общините, информираност, успешни партньорства между бизнес, институции и граждани, нуждата и проблемите свързани с рециклиране, неясната и ниска информираност относно споделена отговорност за устойчива и чиста градска среда. По време на дискусията бе поставен акцент върху темата за нуждата от повече контрол, наблюдение и адекватно санкциониране на нарушителите, като основен фактор за постигане на превенция на замърсяването. Всички предложения и цялата информация ще бъде обобщена от организаторите и изпратена до всички присъстващи, както и ще бъде разпространена до общини от цялата страна, за да бъдат добрите практики мултиплицирани. Цялото събитие бе заснето и пълен видео запис ще бъда достъпен.

Кръглата маса е част от дейностите по проект Партньорство за красива и чиста България, част от дългосрочната програма _Място България. Събитието е част от фестивална програма „Град след пандемия“, която се случва в града в рамките на м април, май и юни.

Историята на “_Място България”

“_Място България” е дългосрочна програма на “БГ Бъди активен” за промяна на публичните пространства в малки и големи населени места чрез активизиране на местните общности, използвайки  подхода на т.нар. placemaking (местоправене).     От 2017 г. до сега  благодарение на програмата са обновени мета в 23 селища в цяла България. Част от “_Място България” бяха и дейностите от платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, за чиста Европейска столица на културата 2019.

През 2020 г. дейностите на “_Място България” обхващат няколко града чрез инициативата „Партньорство за красива и чиста България“ – Пловдив, Варна, Шумен, Добрич и Силистра. Сред дейностите, които се случиха през годината бяха обучения на доброволци, съвместни инициативи с жителите и местните власти за облагородяване на публични пространства и активизиране на местните общности, почистване на градски зони и зони край водни басейни, работилници за рециклиране и др. Програмата успя да намери съмишленици и да изгради над 80 успешни партньорства между бизнеса, НПО сектора, граждани и администрация, които да работят заедно в различни инициативи по облагородяване на публичните пространства, почистване на града, рециклиране, различни обучения и работилници, образователни инициативи за превенция на замърсяването и редица други акции обединени зад каузата #БезОтпадъци.  През 2020-а година, благодарение на “Партньорство за красива и чиста България” и  БГ Бъди активен бяха извозени над 110 тона отпадъци от нерегламентирани сметища в страната

About Author /

Билки Сайт е интернет издание, което събира полезна информация, рецепти и личен опит за темите: билки, лечебни свойства, растения, градина, зимнина, храната вкъщи и полезните свойства и приложение. Всичко от природата.

Start typing and press Enter to search